• Jsme zaměřeni na zámečnické práce především na střechách.
  • Vyrábíme a montujeme střešní doplňky přímo na míru.
  • Střešní pochůzky, zábradlí, komínové lávky, žebříky, nášlapy, stojany na klimatizace... 

Nová střecha a střešní lávky

Původní stav střechy

Stešní pochůzná lávka mezi budniky

 Střešní pochůzná lávka mezi komíny

Lávky splňují normu....Výška zábradlí je 100 - 110 cm

Sněhové zábrany žebříkové, pevné SVAŘOVANÉ

Sněhové zábrany a pomocné trojúhelníky

Sněhové zábrany trubkové na plechovou krytinu

Sněhové zábrany s "ledolamy" proti podjíždění ledu

Prodloužení terasy

Nová terasa je z pozinkovaných roštů výškově stavitelná.

Původní terasa

Terasa

Terasa

Pomocný žebřík

Konstrukce pro sluneční kolektory

Nosná konstrukce umístěná na plechovou krytinu

Velmi šikmé střechy provádíme pomocí horolezecké techniky

 

 

 Vyrábíme i montujeme různé ocelové konstrukce

 

Zastřešení světlíků s různou krytinou (plech, polykarbonát...)

 

BEZPEČNOST A NORMY

Komínová lávka

Komínová lávka se zřizuje podle způsobu vymetání komína ve výši:

a) 650 mm až 750 mm pod ústím komínového průduchu při vymetáním ústím.

b) 800 mm až 1200 mm pod vymetacím otvorem při vymetání průduchu vymetacím otvorem.

Komínová lávka musí mít šířku pochůzné plochy nejméně 250 mm ( v souladu s 5.2 ČSN EN 516:2006) s přístupy. Komínová lávka musí mít ma straně odvrácené plochy střechy ocelové zábradlí vysoké 1000 mm. Ve výšce 500 mm od úrovně pochůzné plochy musí mít zábradlí vodorovnou tyčovou výplň. Průchozí šířka mezi zábradlím a komínem nebo jinou konstrukcí má být 600 mm, ale nesmí být menší než 400 mm. Pochůzná plocha musí být na straně přivrácené ke střeše nejméně 100 mm nad odtokovou plochou střešní krytiny. Komínové lávky, které zárověň slouží jako přístupové komunikace mezi jednotlivými komínovými tělesy, musí být opatřeny zábradlím. způsob kotvení komínové lávky musí být posouzen statickým výpočtem.

Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700 mm. Přístup ke komínové lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600 mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispizici alespoň certifikované žebříky.

Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550 x 550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Přístup ke komínové lávce může být také řešen certifikovanými, schválenými a bezpečnostními nášlapnými stupni (ČSN EN 516), které jsou součástí výrobního programu střešní krytiny.


Požadavek na bezpečný přístup k ústí komína pro jeho kontrolu, čištění a údržbu řeší Stavební zákon a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. V případě ošetřování komína jeho ústím platí požadavky dle §24, písmeno 7), kde je uvedeno: (7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem ve střeše, komínovou lávkou popřípadě vnější přístupovou cestou, střešními stupni. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami. Přesnou definici najdeme v ČSN 73 4201. V roce 2010 byl uveden tento normativní požadavek: 6.7.5.3 Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700mm. Přístup ke komínové lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispozici alespoň certifikované žebříky. 6.7.5.4 Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550mm x 550mm ve vzdálenosti do 600mm od vnějšího povrchu komínového tělesa . Pro přístup k ústí komína a překonání výškových rozdílů platí 6.7.5.3. Z uvedeného tedy vyplývá, že po výstupu střešním výlezem nesmí být komín ve větší vzdálenosti jak 600mm  a vylez nutno umístit za, případně vedle komína, nikdy ne pod komínem.

Majitel domu nese zodpovědnost za případné pády ledu či sněhu ze střech.

Nebezpečný stav komínu

Staré střechy nesou velká rizika

Hrozí pády uvolněných cihel z komínů

 
 

© Copyright Střechy-Bystrc